«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Συντονιστή Νομικού Συμβούλου για τη Μονάδα Παρακολούθησης Υλοποίησης Συμβάσεων Αξιοποίησης»

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.