Παροχή υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου σε σχέση με την εταιρία «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.»

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ