Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την υποστήριξη της λειτουργίας της οικονομικής διαχείρισης της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.