Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθύνοντος Συμβούλου στην «Εγνατία Οδό Α.Ε.»

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.