Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της έδρας της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ενδιαφέρεται να προσλάβει εταιρεία φύλαξης (Security), η οποία θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης των γραφειακών χώρων του ΤΑΙΠΕΔ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο της Πρόσκλησης.