Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Ανάπτυξης Δεικτών Αποδοτικότητας ΣΔΠ και ΣΔΑΠ της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης Δεικτών Αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. Η πρόσκληση αφορά ΣΔΠ σύμφωνα με το ISO 9001:2015 και ΣΔΑΠ σύμφωνα με το ISO 27001:2013. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο της Πρόσκλησης.