Τροποποιημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης Δεικτών Αποδοτικότητας ΣΔΠ και ΣΔΑΠ

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο της Πρόσκλησης.