Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου: Ανακοίνωση τροποποίησης RfP

Το ΤΑΙΠΕΔ με την παρούσα ανακοινώνει ότι τροποποιεί εκ νέου την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.