Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αξιοποίηση αστικού ακινήτου μετά κτισμάτων, πλησίον του κέντρου της Αθήνας (Ταύρος)

Την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση αστικού ακινήτου μετά κτισμάτων πλησίον του κέντρου της Αθήνας αποφάσισε το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ.

To ακίνητο βρίσκεται στην Δημοτική ενότητα Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, στο Ο.Τ. 125 που περικλείεται από τις οδούς Κορυζή, Θράκης και Τιμοθέου Ευγενικού. Το ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια 3.294,75 τ.μ. και επ’ αυτού υφίστανται πέντε αυτοτελή κτίσματα (μη διατηρητέα), συνολικού εμβαδού 1.616,94 τ.μ. Το οικόπεδο έχει πρόσωπο μήκους 78μ στην οδό Κορυζή και 47μ στην οδό Θράκης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση, η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2019. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.