Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου: Ανακοίνωση τροποποίησης RfP

Το ΤΑΙΠΕΔ με την παρούσα ανακοινώνει ότι τροποποιεί εκ νέου την παράγραφο 2.5 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.