Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μη Εκτελεστικού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μη Εκτελεστικών Μελών της ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.