Απαντήσεις σε ερωτήσεις ενδιαφερομένων αναφορικά με την Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στοΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με το δικαίωμα επί της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου Νότιας Καβάλας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (κείμενο στα αγγλικά).