Αστικό ακίνητο που περικλείεται από τις oδούς Κορυζή, Θράκης στον Ταύρο: Ανακοίνωση τροποποίησης RfP

Tο ΤΑΙΠΕΔ με την παρούσα ανακοινώνει ότι τροποποιεί την παράγραφο 2.5 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS