Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στην ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο (Στην Αγγλική γλώσσα μόνο).