Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή Στρατηγικής για την Αειφορία

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.