Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου στο ΤΑΙΠΕΔ

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.