Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την πώληση ακινήτου κείμενου στον πρώην εργοταξιακό χώρο του έργου ζεύξης Ρίου- Αντιρρίου

Tο ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του ακινήτου με ΑΒΚ 314, το οποίο βρίσκεται στον πρώην εργοταξιακό χώρο της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, στη Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συνολικής έκτασης 165.460,40 τ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση, η σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών είναι η 14η Απριλίου 2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.