Πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση ποσοστού 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, η οποία θα διατηρήσει το σύνολο των δραστηριοτήτων προμήθειας και εμπορίας της ΔΕΠΑ Α.Ε. μετά τη μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών και την απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων της ΔΕΠΑ.

Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει ποσοστό 65% και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ A.E. Κατόπιν του εταιρικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ A.E., το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. ενώ η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θα κατέχει το 35%.

Βάσει σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ο προτιμητέος επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει και τις μετοχές  που κατέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., αποκτώντας έτσι το σύνολο (100%) των μετοχών της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS