Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Τροποποίηση του όρου 6.1.2 της Πρόσκλησης για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).