Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για πρόσληψη Νομικού Συμβούλου για το έργο των Λιμένων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για πρόσληψη Νομικού Συμβούλου σε σχέση με το έργο αξιοποίησης των 10 Λιμένων. Το έργο αφορά την αξιοποίηση έως και 4 Λιμένων με τη μορφή πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυνάπτομενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ