Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας: Απαντήσεις & Διευκρινίσεις σε Ερωτήματα Ενδιαφερομένων I

Απαντήσεις στα ερωτήματα αποσαφήνισης που υποβλήθηκαν από Ενδιαφερόμενους σε σχέση με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS