Ακίνητο στον πρώην εργοταξιακό χώρο του έργου ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου: Ανακοίνωση τροποποίησης RfP

Tο ΤΑΙΠΕΔ με την παρούσα ανακοινώνει ότι τροποποιεί την παράγραφο 2.5 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.