Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου σύνταξης γνωμοδοτήσης σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής (Fairness Opinion) σχετικά με την πώληση από το ΤΑΙΠΕΔ 30% του μετoχ. κεφαλαίου της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.