Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου Ανεξάρτητης Αποτίμησης (Valuation) σχετικά με την πώληση από το ΤΑΙΠΕΔ 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο