Μαρίνα Θεσσαλονίκης (Αρετσού, Καλαμαριά): Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Στο Πλαίσιο κατάρτισης του γενικού σχεδιασμού της μαρίνας Καλαμαριάς, αναρτάται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ώστε οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν εγγράφως προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) τις απόψεις τους.