Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας: Απαντήσεις & Διευκρινίσεις σε Ερωτήματα Ενδιαφερομένων VII

Απαντήσεις στα ερωτήματα αποσαφήνισης που υποβλήθηκαν από Ενδιαφερόμενους σε σχέση με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας (στα Αγγλικά). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Ρυθμίσεις Cookies