Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Τροποποίηση των όρων 7.1 και 7.2 της Πρόσκλησης για την Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Ενόψει της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε παρόμοιες τροποποιήσεις των όρων της Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).

 

Ρυθμίσεις Cookies