Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την πώληση ακινήτου κείμενου στον πρώην εργοταξιακό χώρο του έργου ζεύξης Ρίου- Αντιρρίου

Με την από 02.04.2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. τροποποιεί την από 20.01.2020  Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με την οποία προκήρυξε διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ακινήτου με ΑΒΚ 314, το οποίο βρίσκεται στον πρώην εργοταξιακό χώρο της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, στη Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συνολικής έκτασης 165.460,40 τ.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση, η σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών είναι η 15η  Ιουλίου 2020. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

 

Ρυθμίσεις Cookies