Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για πρόσληψη Συμβούλου σύνταξης έκθεσης οικονομικού ελέγχου για το έργο των Λιμένων - Διευκρινιστική Ανακοίνωση

Αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 31.03.2020 για την παροχή δέουσας επιμέλειας του χρηματοπιστωτικού πωλητή σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση τεσσάρων (4) Οργανισμών Λιμένος μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυνάπτομενο έγγραφο (στα αγγλικά). 
 
Ρυθμίσεις Cookies