Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Κατάρτιση Μελέτης Κόστους - Οφέλους για το έργο της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου της Νότιας Καβάλας

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση της εκπόνησης και σύνταξης Μελέτης Κόστους - Οφέλους (Cost Benefit Analysis) αναφορικά με την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου της Νότιας Καβάλας σε εξειδικευμένο σύμβουλο
 
Ρυθμίσεις Cookies