Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας στην «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»

Το ΤΑΙΠΕΔ ενδιαφέρεται να λάβει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επικοινωνίας από εταιρεία (ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών) που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.
 
Ρυθμίσεις Cookies