Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο χρήσης 2020 της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Το ΤΑΙΠΕΔ ζητά με την παρούσα την υποβολή προσφορών από εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεών του.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ρυθμίσεις Cookies