Πρώην Αμερικάνικη Βάση Ηρακλείου (Γούρνες): Ανακοίνωση για τη Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών και ανάρτησης του Τελικού Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Ρυθμίσεις Cookies