29/04/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ανεξάρτητου Αποτιμητή για την αποτίμηση διαφόρων ακινήτων (in english)

HRADF hereby invites experienced valuers to submit a proposal fot an independent valuation of certain real estate assets. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο έγγραφο στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.
Διαβάστε Περισσότερα

15/03/2013

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την υποστήριξη της λειτουργίας της οικονομικής διαχείρισης της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου A.E. ενδιαφέρεται να προσλάβει λογιστική – ελεγκτική εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ανακοίνωση στo "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.
Διαβάστε Περισσότερα

22/01/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς τη διοίκηση της "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε."

Το προς ανάθεση συμβουλευτικό έργο αφορά στη νομική συνδρομή της Διοίκησης της «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» σε σχέση με την εν γένει σύννομη λειτουργία αυτού και την υλοποίηση του Προγρά
Διαβάστε Περισσότερα