30/01/2015

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη συμπλήρωση και υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ανώνυμης Εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναφερθείτε στο έγγραφο που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.
Διαβάστε Περισσότερα

23/10/2014

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον τακτικό κατά νόμο έλεγχο της ανώνυμης εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου A.E., ζητά με την παρούσα την υποβολή προσφορών από εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεών του. Για περ
Διαβάστε Περισσότερα