29/04/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ανεξάρτητου Αποτιμητή για την αποτίμηση διαφόρων ακινήτων (in english)

HRADF hereby invites experienced valuers to submit a proposal fot an independent valuation of certain real estate assets. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο έγγραφο στην ενότητα "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.
Διαβάστε Περισσότερα

15/03/2013

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την υποστήριξη της λειτουργίας της οικονομικής διαχείρισης της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου A.E. ενδιαφέρεται να προσλάβει λογιστική – ελεγκτική εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ανακοίνωση στo "Σχετικό Υλικό" της σελίδας.
Διαβάστε Περισσότερα

22/01/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς τη διοίκηση της "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε."

Το προς ανάθεση συμβουλευτικό έργο αφορά στη νομική συνδρομή της Διοίκησης της «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» σε σχέση με την εν γένει σύννομη λειτουργία αυτού και την υλοποίηση του Προγρά
Διαβάστε Περισσότερα

12/12/2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον τακτικό κατά νόμο έλεγχο της ανώνυμης εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ζητά με την παρούσα την υποβολή προσφορών από εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεών της. Για περισσότερες πληροφορίες,
Διαβάστε Περισσότερα

12/12/2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ανεξάρτητου Αποτιμητή για την αποτίμηση ακινήτων στο εξωτερικό (in english)

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου προσκαλεί ανεξάρτητούς αποτιμητές  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση της αποτίμησης των ακινήτων στο εξωτερικό.Για περισσότερες πληροφο
Διαβάστε Περισσότερα

27/11/2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση, ενημέρωση και βελτιστοποίηση πληροφοριακού υλικού της ιστοσελίδας του ΤΑΙΠΕΔ

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ενδιαφέρεται να προσλάβει εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων, που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, για την ολοκληρωμένη συντήρηση, διαχείριση και ανανέωση
Διαβάστε Περισσότερα

20/11/2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ενδιαφέρεται να προσλάβει εταιρεία καθαρισμού, η οποία θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες επαγγελματικού καθαρισμού των γραφειακών χώρων. Για περισσότερες πληροφ
Διαβάστε Περισσότερα

01/11/2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανεξάρτητη αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή της Κασσιώπης, Κέρκυρα (Αγγλικά)

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανεξάρτητη αποτίμηση του δικαιώματος επιφανείας στην περιοχή της Κασσιώπης, Κέρκυρα. Ο εκτιμητής αναμένεται να παραδώσει ανεξάρτητ
Διαβάστε Περισσότερα

31/10/2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της έδρας του ΤΑΙΠΕΔ

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ενδιαφέρεται να προσλάβει εταιρεία φύλαξης (SECURITY), η οποία θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης των γραφειακών χώρων του ΤΑΙΠΕΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθε
Διαβάστε Περισσότερα

26/10/2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διεθνούς Νομικού Συμβούλου για το έργο Sale and Leaseback (in english)

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πρόσληψη Διεθνούς Νομικού Συμβούλου για το έργο Sale and Leaseback  Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθ
Διαβάστε Περισσότερα