ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

To TAIΠΕΔ είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος και σύγχρονος οργανισμός που λειτουργεί με ανεπτυγμένο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο το Ταμείο προσφέρει την ευκαιρία σε απόφοιτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να εφαρμόσουν την επιστημονική τους γνώση και να συμβάλλουν στο όραμα του Ταμείου, αποκτώντας εμπειρία πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας.

To Ταμείο ανακοινώνει τη συνεργασία του με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως το Ε.Μ.Π και το Πάντειο Πανεπιστήμιο και προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτους να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία με 8μηνη σύμβαση πρακτικής άσκησης. Το πρόγραμμα συνεργασίας του ΤΑΙΠΕΔ με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2023, θα εφαρμόζεται 2 φορές κατ’ έτος και οι θέσεις εργασίας θα προκύπτουν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας μπορείτε να δείτε στις αγγελίες που βρίσκονται στα παρακάτω links