Πρώην Αμερικάνικη Βάση Ηρακλείου (Γούρνες): Παράταση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS