Πρώην Αμερικάνικη Βάση Ηρακλείου (Γούρνες): Ανακοίνωση παράτασης ανάρτησης Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS