Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου, εξειδικευμένου σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, σχετικά με την αξιοποίηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου (μισθωμένων στη ΛΑΡΚΟ Α.Ε.)-Διευκρίνιση

Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου, εξειδικευμένου σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, σχετικά με την αξιοποίηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου (μισθωμένων στη ΛΑΡΚΟ Α.Ε.)

Διαβάστε Περισσότερα »