Προκηρύξεις ADP

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο “Ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών, σε θέματα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας”, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Διαβάστε Περισσότερα »