Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, σε τμήματα, για την επιλογή αναδόχου/ων κατασκευής, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4412/2016, του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 6ης Δ.Υ.ΠΕ.: ΤΜΗΜΑ Α: Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”, ΤΜΗΜΑ Β: Γ.Ν ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ Γ.Ν ΑΝ. ΑΧΑΪΑΣ – ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ»

Διαβάστε Περισσότερα »

«Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΗ Νο 4 (250 RT) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Διαβάστε Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτής άνω των ορίων διαδικασίας, σε τμήματα, για την επιλογή αναδόχου/ων κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών λιμένος Αλεξανδρούπολης: Αποκατάσταση βαθών στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας – Οδική σύνδεση με νέα Περιφερειακή Οδό»

Διαβάστε Περισσότερα »