Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απόκτηση δικαιώματος πλήρους κυριότητας επί (α) ακινήτου στην περιοχή της Ασπροβάλτας, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και / ή (β) επί ακινήτου στην περιοχή της Νέας Ηρακλείτσας, Περιφερειακή Ενότητας Καβάλας

Διαβάστε Περισσότερα »