Προκηρύξεις PPF

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και υλοποίησης στρατηγικών έργων υποδομής, αρμοδιότητας της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ – Τεύχος Δ’

Διαβάστε Περισσότερα »

Παραρτήματα Πρόσκλησης ειδικών δασοτεχνικών έργων του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 998/1979 για τον καθαρισμό των δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών, σε έκταση ευθύνης των Δασαρχείων Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Κ. Νευροκοπίου, Σουφλίου, Σταυρούπολης και Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης.

Διαβάστε Περισσότερα »

Παραρτήματα Πρόσκλησης ειδικών δασοτεχνικών έργων του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 998/1979 για τον καθαρισμό των δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών, σε έκταση ευθύνης των Δασαρχείων Χαλκίδας, Λαμίας, Σπερχειάδας, Λίμνης, Σκοπέλου, Αταλάντης Λάρισας, Μουζακίου και Διευθύνσεων Δασών Σάμου, Πιερίας και Λέσβου.

Διαβάστε Περισσότερα »

Παραρτήματα Πρόσκλησης ειδικών δασοτεχνικών έργων του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 998/1979 για τον καθαρισμό των δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών, σε έκταση ευθύνης των Δασαρχείων Αρναίας, Κασσάνδρας, Πολυγύρου, Σταυρού, Έδεσσας και Αριδαίας.

Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και υλοποίησης στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία είναι αρμόδια η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

Διαβάστε Περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου από το ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου 16634 «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Διαβάστε Περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία είναι αρμόδια η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ – Τεύχος Γ

Διαβάστε Περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία είναι αρμόδια η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ – Τεύχος Β

Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία είναι αρμόδια η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ: Τροποποίηση και Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. αναφορικά με την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου 16634 «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Και Επενδύσεων

Διαβάστε Περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία είναι αρμόδια η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ

Διαβάστε Περισσότερα »