Προκηρύξεις PPF

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Διαβάστε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για το Έργο «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι προκατασκευασμένων οικίσκων (τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Παροχή διευκρινήσεων

Διαβάστε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για το Έργο «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι προκατασκευασμένων οικίσκων (τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Διαβάστε Περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στη Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «Προμήθεια δεκατριών (13) Plug in υβριδικών και ηλεκτροκίνητων οχημάτων και επτά (7) φορτιστών για τη ΔΙΜΕΑ», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Διαβάστε Περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στη Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι προκατασκευασμένων οικίσκων (τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Διαβάστε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο “Προμήθεια δεκατριών (13) Plug in υβριδικών και ηλεκτροκίνητων οχημάτων και επτά (7) φορτιστών για τη ΔΙΜΕΑ ”, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Διαβάστε Περισσότερα »

Παροχή απαντήσεων επί ερωτημάτων/αιτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προωθημένη προμελέτη για εργασίες στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ. – Τεύχος Β’

Διαβάστε Περισσότερα »