Ανακοίνωση για παράταση του διαγωνισμού «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι προκατασκευασμένων οικίσκων (τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ» Aναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS