Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου – Ελληνικό (στα Αγγλικά)

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου προσκαλεί τεχνικούς συμβούλους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ανακοίνωση στα “Σχετικά Αρχεία” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS