Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.-Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ