Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας

Το ΤΑΙΠΕΔ ενδιαφέρεται να λάβει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επικοινωνίας από εταιρεία (ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών) που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ