Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δυο (2) ανεξάρτητων αποτιμητών για τη μαρίνα Αλίμου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (κείμενο στα Αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS